Aachen, RWTH, temporäres Hörsaalgebäude

Lage - Aachen, Republikplatz 6

Beschreibung - Temporäres Hörsaalgebäude

Status - Realisiert 08/2013

Leistungsumfang LPH 3-4 nach HOAI

BGF - 1.476 qm / BRI 13.260 m3

Bauherr - RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen)